Kérdések a bányaüzemről - Dr. Szarka Ádám

2018.03.02

A bányaüzem fogalma, és a bányaüzemre vonatkozó előírások különös relevanciával bírnak, nem csak a bányavállalkozók részére. Fontosnak tartjuk ezért, hogy közérthetően is képet adjunk arról, mit is jelent, ha egy ingatlan bányaüzemi területnek minősül.

A bányatörvény főszabályként rögzíti, hogy feltárási és kitermelési tevékenységet a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki üzemi terv (MÜT) szerint kell végezni. A bányatörvény végrehajtási rendelete pedig ezzel párhuzamosan írja elő, hogy a műszaki üzemi terv a bányaüzem tervezett bányászati tevékenységét határozza meg.

A bányatörvény végrehajtási rendelete a fentieknek megfelelően határozza meg a bányaüzem fogalmát. Eszerint a bányaüzem, a műszaki üzemi tervben a bányászati tevékenység végzésére és a tevékenységhez szükséges létesítmények és berendezések elhelyezésére meghatározott terület.

Leegyszerűsítve tehát, bányaüzem alatt a bányatelken belül azt a területet kell érteni, ahol a bányavállalkozó a jóváhagyott műszaki üzemi terve alapján, az adott tervidőszakban bányászati tevékenységet végez, illetve tervez végezni.

Fontos szabály, hogy a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatnak tartalmaznia kell a bányaüzem lehatárolását, azaz a bányaüzemi területbe tartozó ingatlanok felsorolását.

Ebből álláspontunk szerint az is következik, hogy egy adott ingatlan joghatályosan akkor kerül be a bányaüzemi területbe, ha a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat oda sorolja és ez a határozat jogerőre emelkedett (véglegessé vált).

De meddig tartozik az adott ingatlan a bányaüzemi területbe? A bányatörvény végrehajtási rendelete egyértelműen fogalmaz a kérdést illetően. Kiindulva abból, hogy a bányavállalkozónak folyamatosan rendelkeznie kell hatályos kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási vagy tájrendezési műszaki üzemi tervvel, rögzíti, hogy a bányaüzemi lehatárolás a következő műszaki üzemi terv jóváhagyásáig hatályos.

Ez alapján megállapítható, hogy a bányaüzemi lehatárolás nem az adott műszaki üzemi terv teljesítési határidejéhez, hanem minden esetben a bányafelügyeleti hatóság aktusához kötődik.

A bányaüzemi lehatárolás egy ingatlan tekintetében így a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől (véglegessé válástól) a következő műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedéséig (véglegessé válásáig), vagy adott esetben a bánya bezárásáig van érvényben.

Tekintettel arra, hogy a bányavállalkozó tevékenysége veszélyes üzemi tevékenységnek minősül, így a bányászati jogosultságába tartozó területeken, különösen ott, ahol bányászati tevékenység folyik, azaz a bányaüzemi területen bekövetkezett károkért, a bányavállalkozó a veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint tartozik felelősséggel.

A fenti szigorú felelősségi szabályra tekintettel is a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzata szigorú szabályokat állapít meg a bányaüzem kapcsán.

Például általános szabályként írja elő, hogy a bányaüzembe az oda beosztottak és munkát végzők, valamint a bányafelügyelet ellenőrzésre jogosult személyei kivételével kísérő nélkül belépni és ott tartózkodni nem szabad.

Ezen kívül a szabályzat előírja azt is, hogy a bányaüzemhez vezető minden közlekedésre és járásra szolgáló út mentén és a bányaterület határánál a belépés tilalmára és veszélyességére, a bányában lévő tó esetén - a tóparton, egymástól jól látható távolságra - a fürdés, a korcsolyázás és a vízi sportok gyakorlásának tilalmára és veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Azon túl, hogy a szabályzat a bányavállalkozó részére a biztonsági szabályok betartása és másokkal történő betartatása kapcsán kötelezettségeket állapít meg, a hivatkozott szabályok betartása mindenki számára kötelező.

Kiindulva a bányaüzemi lehatárolás idejénél írtakra, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bányavállalkozó a szabályzat által előírt kötelezettségeinek akkor is köteles eleget tenni, ha a tevékenységét szünetelteti, és az átmeneti időszakban is, amikor a korábbi műszaki üzemi terv teljesítési határideje már lejárt, de az új műszaki üzemi terv még nem került véglegesen jóváhagyásra.

Dr. Szarka Ádám