Beszámoló az MBSZ 2018. május 3-i Elnökségi üléséről - Dr. Jean Kornél

2018.05.10

A Magyar Bányászati Szövetség Elnöksége 2018. május 3-án tartotta meg az évi rendes közgyűlést megelőző, Felügyelőbizottsági üléssel is kibővített elnökségi ülését.

A hivatalos napirend kiegészítéseként Zelei Gábor elnök úr a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat feladatairól és projektjeiről tartott egy részletes beszámolót a megjelentek részére.

A hatósági rendszer tavalyi évi átalakulásának eredményeként az MBFSZ-től a korábbi hatósági hatáskörei nem kerültek elvonásra, sőt a növekvő munkateherre tekintettel további feladatokkal is bővült a Szolgálat napi munkája. Az Magyar Geológiai Szolgálat beolvadására tekintettel átstruktúrálásra került a munkaszervezet. Az alapkutatási tevékenységhez képest jelenleg alkalmazott kutatási tevékenységet is folyamatosan végez a Szolgálat. A felszín alatti vizek kezelése tekintetében sok társhatósággal van átfedése a Szolgálat hatásköreinek, amely miatt várhatóan jogszabály módosítás lesz szükséges. Amennyiben elfogadásra kerülhet az MBFSZ által az előző kormányzati ciklusban előkészített új bányatörvény tervezete, az ásványvagyon-gazdálkodásnak várhatóan a korábbinál jóval nagyobb jelentősége lesz mind a szabályozásban, mind a jogalkalmazás során egyaránt. További eredménye a Szolgálatnak, hogy elkészült az "Országos szénkataszter", amely hamarosan hivatalosan is bemutatásra kerül majd. Elkészült a "Magyarország színes- és nemesfém lelőhelyek kutatási anyagainak egységes, térkép alapú digitális adatbázisba" rendezése is. A Szolgálat a MEKH-val együttműködésben elkészítette a "Szénhidrogének Magyarországon" című offline kiadványát is, amely hivatalos megjelenése 2018 szeptemberében várható. Egyéb offline kiadvány, amely megjelenése hamarosan várható a "Gerecse Földtani térképezése". A Szolgálat a földtani projektek körében jelenleg egy korszerű online applikáció fejlesztésén is dolgozik ("Budapest Geo-Guide"). Előkészítés alatt áll továbbá az "Ásványi-nyersanyag előfordulások térképi katasztere" is, amely várhatóan az év végéig készül el és már 21. századi, online eszközökkel lesz használható az érdeklődők számára (főbb keresési szempontok: szénhidrogén, kőszén, nemfémes ásványi nyersanyagok, földrajzi elhelyezkedés, engedélyek és engedélyes adatai, stb.) és amely a Szolgálat új honlapján válik majd elérhetővé. "Nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciál felmérés" is készült, amely azokat a területeket is külön feltűnteti, ahol valamely okból nem lehetséges a bányászati tevékenység (pl. természetvédelmi korlátozások). Elérhetővé vált az országos "Magmintatár" webes portálja is (https://map.mbfsz.gov.hu/magminta ). A Szolgálat határokon átnyúló projektekben is részt vesz (DARLINGe, GeoConnect3D), amely során vezető szerepet vállal, továbbá törekszik a bányászati tevékenység népszerűsítésére is, pozitív külföldi példákból kiindulva elsősorban hazai látványbányák létrehozásával. A Föld napja rendezvény keretében "Geoforgatagot" tartott a Szolgálat, ahol az érdeklődők a Föld fizikájáról, az őslényekről, és egyéb földtani témákban szerezhettek érdekes és értékes információkat.

Az MBFSZ elnökének a beszámolóját követően Fritsch László úr, az MBSZ Szénhidrogén Tagozatának elnöke tartotta meg "A gáz jövője Brüsszelből nézve" című előadását.

A következő 1-1,5 évben fogják meghozni Brüsszelben a szénhidrogén bányászat ezen belül is elsősorban a földgáz jövőjét érintő alapvető döntéseket. A közhangulat jelenleg az, hogy a szén energiaipari felhasználását az Unió egyáltalán nem támogatja, az atomlobby jelenleg még működik, de a zöldlobby szerepe egyre erősebb. A fő törekvés a gázfelhasználás csökkentése, végső soron kivezetése. 2030-2040 között az Unió szakemberei azt feltételezik, hogy az energia tárolása megoldhatóvá válik, amely lehetővé teszi a földgáz és a kőolaj felhasználás drasztikus (80-100%) mértékű csökkentését. A Gas Infrastucture Europe (Gie) a földgáz-infrastruktúra szereplőinek lobbyszervezete, amely ebben a folyamatban az iparágat hivatott képviselni. Melyek az aktuális problémák? Jelen pillanatban az Európai Parlamenttől a Bizottság felé komoly a nyomás, hogy a szénhidrogének, illetve a gázinfrastruktúra támogatását csökkenteni kellene. A hidrogéntárolás technológiáját tekinti az energiatárolás egyik komoly szcenáriójának az Unió. A földgázt felváltja a feltételezések szerint a P2G (felesleges gázokból elektromos áram előállítása). A Gie egyik törekvése, hogy a szénhidrogének teljes kivezetését megakadályozza uniós szinten. A P2G szintén nem fogja tudni megoldani a közeljövőben az energiatárolás kérdését. A rendszer decentralizálása, mint lehetséges irány egy olyan kérdés, amelyet ma még nem lehet teljes mértékben átlátni, így nehéz azt is megmondani, hogy az milyen hatással lehetne valójában az energiaellátás, energiatárolás lényeges kérdéseire. Az Unió rendkívül kiterjedt tevékenységet végez, tanulmányok tucatjai készülnek, a projekt gyakorlatilag az iránykeresés fázisában tart. A földgáz piacra a tanulmányok következtetése szerint egységesen egy moderált csökkenési trend lesz jellemző a 2030-2040 időszakban. A CO2 csökkentés mértéke 80-95% között lesz, amely során a hagyományos gáz szerepe már jelentős mértékben csökken, amely miatt kérdéses, hogy miért lesz gazdaságilag érdekelt például a szénhidrogén ipar a jelentős forrásigénnyel járó, kibocsátás-csökkentést eredményező beruházások elvégzésében. Az iparági lobby szerepe ezen anomáliák okán többek között az is kell, hogy legyen, hogy rávilágítson a zöldlobby tevékenységének következetlenségeire, amelyek túl azon, hogy a szénhidrogén iparág gazdasági érdekeivel ellentétesek, valójában az energiaellátás szélesebb társadalmi rétegeket érintő veszélyeztetését is eredményezhetik.

A napirendet követően Dr. Jean Kornél, a Szövetség Felügyelőbizottságának tagja ismertette az Elnökséggel a Szövetséggel együttműködésben létrehozott és fenntartott www.banyajog.hu specifikus bányászati blogoldal működésével, jövőjével kapcsolatos elképzeléseket.

Az Elnökség tájékoztatásra került a 2018-ra tervezett központi bányásznapi rendezvény szervezésével kapcsolatos, aktuális kérdésekről. Idén a Bányásznap országos központi ünnepsége - az ágazatot irányító Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület együttes országos-, illetve a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. helyi szervezésében - Pécsett, 2018 augusztus 30-án kerül megrendezésre. A helyi előkészületekről az MBSZ Elnökségét Molnár János vezérigazgató tájékoztatta. Az ünnepség színhelye a Kodály Zoltán Művelődési Központ lesz. A helyi rendezvény helyszínének apropóját a Mecsek - szén és uránbányászati - dicső múltja, jelenlegi építőipari alapanyag bányászati és az újabb uránérc kutatásai adják. A 400 főre tervezett rendezvényre az országos mozgósítást, meghívásokat - a rendezőszervezetek nevében - az MBSZ intézi. Az MBSZ Elnöksége - a mozgósításban aktív szerepet vállalva - a MECSEKÉRC Zrt. vállalását köszönettel fogadta.

Az MBSZ Elnöksége ezt követően, a 2018. május 23-ra tervezett Közgyűlés előkészítéseként meghallgatta Dr. Zoltay Ákos Főtitkár úr ismertetését a Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról. Felügyelőbizottság megtárgyalta és határozatával elfogadta az MBSZ tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló jelentést, a 2017 évi Mérlegbeszámolót, melyet javaslata alapján az MBSZ Elnöksége jóváhagyott és a Közgyűlés számára elfogadását javasolja.

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal