A kieső bányajáradék pótlására szolgáló díj - Dr. Szarka Ádám

2018.03.27

A bányászatról szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy a Magyar Államot a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után részesedés, bányajáradék illeti meg.

A bányajáradék mértékét a jogszabályban meghatározott módon kell kiszámítani és annak alapja a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége.

Jól tudjuk azonban, hogy előfordulnak olyan esetek, időszakok, amikor a bányavállalkozó kénytelen a kitermelést szüneteltetni.

A kitermelésre irányuló műszaki üzemi terv teljesítési határidejének időtartama alatt is dönthet úgy a bányavállalkozó, hogy szünetelteti tevékenységét. Van azonban egy fontos megkötés, mégpedig az, hogy 12 hónapot meghaladó szüneteltetéshez a bányafelügyelet engedélye szükséges. Ezt az engedélyt a bányafelügyelet egy új, szüneteltetésre irányuló műszaki üzemi terv jóváhagyásával adja meg.

Kérdésként merül fel, hogy szüneteltetés esetén miként alakulnak a bányajáradék fizetésére vonatkozó szabályok.

A bányászatról szóló törvény előírja, hogy abban az esetben, amikor a szüneteltetés a 12 hónapot meghaladja a kieső bányajáradék pótlására díjat kell fizetni. Ez alól díjfizetési kötelezettség alól a bányavállalkozó csak akkor mentesül, ha a kitermelés szüneteltetését elemi csapás vagy bányaveszély tette szükségessé.

A kieső bányajáradék pótlására fizetendő díj mértékét a bányafelügyelet határozza meg a szüneteltetési műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatában.

A fizetendő díj mértéke a szünetelést megelőző kitermelési műszaki üzemi tervben az utolsó évre jóváhagyott kitermelési mennyiség értéke után meghatározott bányajáradék mértékének 30%-a.

Kérdésként merülhet fel, hogy meddig kell ezt a díjat fizetni, különösen akkor, ha a bányavállalkozó időközben kitermelési vagy bánya bezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet terjeszt elő.

A bányatörvény erre vonatkozó egyértelmű rendelkezést nem tartalmaz, ezért a jogszabályi előírások tüzetesebb értelmezése után kaphatunk csak választ a kérdésre.

Igaz ugyan, hogy a bányafelügyelet a szüneteltetési műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatában állapítja meg a díjfizetést, azonban a díj álláspontunk szerint nem a jóváhagyott műszaki üzemi terv érvényességének idejéhez kötődik. A bányafelügyelet gyakorlata is ezt az álláspontot erősíti. A jóváhagyó határozatban ugyanis a bányajáradék pótlására fizetendő díjat a szünetelés időtartamára állapítják meg, ami nem feltétlenül esik egybe a jóváhagyott műszaki üzemi terv szerinti tervidőszakkal.

Ebből adódóan, ha a bányavállalkozó a szüneteltetési műszaki üzemi terv lejárata előtt egy új, kitermelésre vagy akár bánya bezárására irányuló műszaki üzemi tervet nyújt be jóváhagyásra, a bányajáradék pótlására vonatkozó díjat álláspontunk szerint addig kell fizetni, míg az új műszaki üzemi tervet jóvá nem hagyják, pontosabban véglegessé nem válik (jogerőre emelkedik).

A bányajáradék pótlására szolgáló díj fizetési kötelezettség teljesítése elmulasztásához ugyanazok a jogkövetkezmények fűződnek, mint a bányajáradék elmulasztásához. Ezért javasolt minden esetben körültekintően eljárni.

Dr. Szarka Ádám