Dr. Szarka Ádám

Ügyvéd

Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda

adam.szarka@ecovis.hu

2012-ben az PPKE JÁK-n diplomázott, majd egy évig a közigazgatásban dolgozott kormánytisztviselőként, ahol hatósági oldalról szerzett tapasztalatot a közigazgatási eljárásjog területén. Az Ecovis magyarországi jogi csapatához 2013-ban érkezett.

A bányajog, az ingatlanjog, az önkormányzati jog és az agrárjog tartozik a jogi szakterületei közé.

A bányajog területén széles körű tapasztalatokat szerzett a bányászattal kapcsolatos hatósági eljárások, és a járulékos birtokjogi tevékenységek területén, különös tekintettel a kisajátítási eljárásokra, valamint az azokkal kapcsolatos peres eljárásokra.

Az önkormányzati jog szempontjából az építési övezet váltás miatt járó korlátozási kártalanítások és kötelező kisajátítások tekintetében szerzett jártasságot.

Mindemellett kiemelkedő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a termőföldek tulajdonszerzése, hasznosítása és az ezekkel kapcsolatos földhivatali és földvédelmi eljárásokban.